PARTNERI
Dlhodobí partneri:
Nadácia Palisády, Kultúrny Inštitút Maďarskej Republiky, A4 - Nultý priestor, Združenie maďarských hudobníkov na Slovensku, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Street Art Communication 2009 - Bratislava:
Nadácia Palisády, Kultúrny Inštitút Maďarskej Republiky, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Dopravný podnik Bratislava, Bigmedia, n.o. Kulturpakt, Švihaj Šuhaj