O NÁS

Vo februári 2002 sme založili občianske združenie pod názvom Kultúrno-pedagogická protidrogová osveta. Naším cieľom je: poskytnúť priestor mládeži prezentovať svoje záujmy, vyjadriť svoj pohľad na život cez umenie, vedu a šport.

Traja zakladajúci členovia:
Juliana Puhová - rodič
Ildikó Viczayová - pedagóg
Dávid Puha - študent