1.01.2010

???astn?? nov?? rok, Slovensko!

Aj OZ KUPIDO sa pridalo k občianskej iniciat?ve "???astn?? nov?? rok, Slovensko! Boldog ?j ??vet Magyarorsz??g!". Touto cestou ??el??me v??etk??m na??im podporovate?om, partnerom, priaznivcom a priate?om ????astn??, ??spe??n?? a pohodov?? nov?? rok! Pre video kliknite ďalej!
Viac info na str??nke www.stastnynovyrokslovensko.hu