20.11.2009

Mladí slovenskí a maďarskí umelci premaľovali jeden bratislavský autobus

V dňoch 14-16. novembra 2009 v rámci projektu Street Art Communication 2009 študenti bratislavskej VŠVU a členovia buda- peštianskeho zoskupenia 1000% spoločne premaľovali a vydekorovali autobus typu TAM BUS vo vozovni Dopravného podniku Bratislava. Vonkajšiu plochu autobusu maľovalo zoskupenie 1000% a vnútornú časť vydekorovali študenti VŠVU.

Celý autobus zvonka i zvnútra je premaľovaný do odtieňov šedej, jediným farebným elementom sú okná, na ktoré sú nalepené fólie vo farbe magenty. V autobuse sú vystavené fotografie z tohtoročnej košickej časti projektu S. A. C. 2009. Autobus bude v takomto stave premávať pár mesiacov ako súčasť bežných spojov bratislavskej MHD.

Bratislavský projekt je súčasťou projektu Street Art Communication 2009, ktorého centrom sú Košice. Minulý rok sa uskutočnil nultý ročník tohto košického graffiti street-artového projektu a tento rok je tu jeho pokračovanie v podobe medzinárodného festivalu. Základňou prvej a zároveň hlavnej časti tohtoročného projektu bol areál internátov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika na Medickej ulici v Košiciach. V dňoch 17-23. augusta hosťovali umelcov zo šiestich krajín - Slovensko, Česko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko a Maďarsko.

Bratislavský projekt organizovalo o.z. KUPIDO v spolupráci s n.o. Kulturpakt (organizátor košickej časti projektu). Projekt sa uskutočnil s finančnou podporou Kultúrneho inštitútu Maďarskej republiky a Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, s partnerstvom Dopravného podniku Bratislava a s mediálnym partnerstvom spoločnosti BigMedia.

Fotografie hotového autobusu si môžete pozrieť v našej Galérii.

Viac info nájdete na stránke www.artkom.sk