1.08.2010

?kodovk??ri, hl??ste sa!

Aj tento rok spolupracujeme s n.o. Kulturpakt na organizovan? festivalu Street Art Communication. Presnej??ie na organizovan? akcie Pimp My ?koda, ktor?? bude s??čas??ou festivalu. H?ad??me majite?ov ??ut ?koda 100, 105 alebo 120, ktor? by radi obdarovali svoje auto naozaj origin??lnym vzh?adom. Prihl??si?? sa treba do 10. augusta 2010. Viac info n??jdete na adrese www.pimpmyskoda.sk. R??chlej??? bud?? pestrej???!